Sock Challenge

De Sock Challenge vindt elke maart plaats en heeft als doel het bewustzijn over het Downsyndroom te verspreiden. De acceptatie en inclusie van mensen met Downsyndroom, hun kans op regulier onderwijs of hun kansen op werk zijn nog steeds vrij beperkt. Door informatie te verspreiden en een positieve persoonlijke ervaring te delen, kunnen we het begrip en respect voor diversiteit vergroten.