Verwerken van persoonsgegevens voor marketing

Verwerken van persoonsgegevens voor marketing

Uw persoonsgegevens (uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, cookies, consumentenvoorkeuren, uw interesse in onze producten en informatie die op onze website wordt weergegeven) zullen door ons bedrijf Dedoles s.r.o. gedurende 10 jaar, vanaf uw laatste aankoop, worden gebruikt om u interessante en relevante aanbiedingen en nieuws over onze productie te tonen en te sturen. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is vrijwillig. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet in samenwerking met de volgende bedrijven of hun tools: Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd., Exponea s.r.o., Criteo Gmbh, Marketinger s.r.o., 2muse, s.r.o. - om uw klantervaring op onze website te maximaliseren.

U kunt uw toestemming in elke e-mail die u van ons ontvangt intrekken. Elke e-mail bevat een link waarmee u zich onmiddellijk kunt afmelden. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen op elk moment. Bij elk probleem kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

We vinden de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk en we behandelen ze op een verantwoordelijke manier. Mocht u nog vragen of meer informatie over bescherming van persoonsgegevens hebben, neem dan contact met ons op per hallo@dedoles.nl en we zullen u graag helpen.

Gedetailleerde beschrijving:

Geachte klanten,

In deze informatieverklaring willen wij u graag details geven over de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Om te beginnen willen wij u uitleggen waarom wij uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De bedoeling van deze verwerking is om u actuele informatie te verstrekken over onze nieuwe producten, diensten en zakenpartners. Ons doel is om u speciale aanbiedingen en praktische informatie te verstrekken in schriftelijke of elektronische vorm. We proberen gepersonaliseerde aanbiedingen te maken die gebaseerd zijn op segmentatie en profiel om u alleen bepaalde producten en diensten aan te bieden zodat we aanbiedingen van al gekochte of niet-interessante producten kunnen vermijden.

De bedoeling van deze verwerking is om u actuele informatie te verstrekken over onze nieuwe producten, diensten en zakenpartners. Ons doel is om u speciale aanbiedingen en praktische informatie te verstrekken in schriftelijke of elektronische vorm. We proberen gepersonaliseerde aanbiedingen te maken die gebaseerd zijn op segmentatie en profiel om u alleen bepaalde producten en diensten aan te bieden zodat we aanbiedingen van al gekochte of niet-interessante producten kunnen vermijden.

Lees de onderstaande informatie over de verwerking van persoonsgegevens die we hebben opgesteld in de vorm van vragen om deze informatienota zo transparant en praktisch mogelijk te maken voor het ophalen van informatie. Aangezien we er rekening mee moeten houden, hebben we uw toestemming nodig, die overeenkomt met de normen van de verordening. Mocht u nog vragen of opmerkingen over uw toestemming hebben, neem dan contact met ons op per hallo@dedoles.nl


INHOUD
Wie beheert uw persoonsgegevens?
Welke persoonsgegevens verwerken we?
Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?
Voor welke doeleinden heeft u uw toestemming gegeven?
Voor welke doeleinden heeft u uw toestemming gegeven?
Hoe lang zullen we uw persoonsgegevens verwerken?

Wie zijn onze zakenpartners?

Wie zijn onze zakenpartners?
Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?
Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?
Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?
De beheerder van uw persoonsgegevens is een organisatie die het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. Het bedrijf Dedoles s.r.o. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
Voor marketingdoeleinden gebruiken we de volgende categorieën van persoonlijke gegevens om ons te helpen bij het bepalen van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn en aan uw behoeften kunnen voldoen:
■ Basisidentificatiegegevens - uw naam, locatie, geboortedatum, adres
■ Contactgegevens - telefoonnummer, e-mailadres.
■ Overzicht van de gebruikte producten en diensten - informatie over de diensten die in het verleden zijn gebruikt en over het gebruik van de online klantenzone. Met deze gegevens kunnen wij u producten en diensten aanbevelen die voor u interessant kunnen zijn.
■ Gegevens met betrekking tot telefoongesprekken of andere interacties met u, zoals bijvoorbeeld e-mails, chat- en sms-berichten.
■ Geolocatiegegevens - de geolocatiegegevens van uw browsersoftware. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een agent of een kantoor bij u in de buurt aan te bevelen.
WAAR KOMEN UW PERSOONSGEGEVENS VANDAAN?
De persoonsgegevens die in het vorige artikel zijn vermeld, komen rechtstreeks van u. U vermeldt ze in het klantencontract, eventueel ook in een ander document.
Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld uit publiek toegankelijke bronnen, registers en databanken, zoals het handelsregister. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt door een geautoriseerde derde partij.
VOOR WELKE DOELEINDEN HEEFT U UW TOESTEMMING GEGEVEN?
U heeft uw toestemming gegeven voor marketingdoeleinden die de volgende activiteiten omvatten:
■ aanbod van producten en diensten. Met uw toestemming kunnen we u aanbiedingen in elektronische vorm sturen, met name via e-mail of SMS-berichten naar uw telefoonnummer, via de klantenzone op onze website of in schriftelijke vorm of als een telefoongesprek,
■ de automatische verwerking van persoonsgegevens om het commerciële aanbod aan te passen aan uw individuele behoeften,
■ marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken betreffende de gebruikte producten en diensten.
Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden is vrijwillig, maar het is nodig om u gepersonaliseerde aanbiedingen van onze producten en producten van onze handelspartners te kunnen toesturen. Zonder uw toestemming kunnen wij u geen gepersonaliseerde aanbiedingen van onze producten en diensten sturen.
WAAROM WORDEN PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING TOEGEPAST?
Ons bedrijf probeert u een geïndividualiseerd aanbod te bieden met producten en diensten die voor u zijn geselecteerd. Dit is de reden waarom we uw persoonsgegevens met uw toestemming profileren. Hiervoor gebruiken we geautomatiseerde computersystemen, webapplicaties of calculators. Op basis van deze resultaten sturen wij u gepersonaliseerde berichten en aanbiedingen van de producten en diensten van ons bedrijf.
Door de automatische analyse (profilering) van persoonsgegevens kunnen wij u en uw behoeften beter leren kennen en uw gedrag in de toekomst inschatten om onze producten en diensten beter aan te passen.
HOE LANG ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
U heeft uw toestemming aan ons bedrijf gegeven gedurende de looptijd van de contractrelatie en voor 10 opeenvolgende jaren, vanaf het einde van de contractrelatie of tot aan het moment dat u uw toestemming intrekt.
Als u geen klant van ons bedrijf bent en u zult ook in de toekomst geen klant worden, dan is uw toestemming geldig voor 10 jaar vanaf het moment van uw overeenkomst of tot het moment dat u uw toestemming intrekt.
Na het einde van deze periode worden uw persoonlijke gegevens gewist, maar alleen in de mate en voor de doeleinden waarvoor de wet niet voorziet in toestemming.
WIE ZIJN ONZE ZAKENPARTNERS?
U heeft ook uw toestemming gegeven voor productaanbiedingen en de verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan onze zakenpartners. Onze zakenpartners respecteren ook de regels van de bescherming van de persoonsgegevens en we hebben met hen een contract afgesloten voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Onze zakenpartners:
Google Slovakia s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Exponea s.r.o.
Criteo Gmbh
Marketinger s.r.o.
2muse, s.r.o.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Voor marketingdoeleinden kunnen andere partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit zijn de partijen die uw persoonsgegevens verwerken als dienstverleners die diensten aan het bedrijf leveren. Bijvoorbeeld externe bedrijven die onze systemen beheren of andere diensten leveren die betrekking hebben op de werking van ons bedrijf en de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We hebben contracten voor de verwerking van persoonsgegevens afgesloten met onze subcontractors, die daarom ook verplicht zijn om een strikt beleid van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te hanteren.
WELKE RECHTEN HEEFT U BIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Een correcte verwerking van uw persoonsgegevens en hun bescherming is cruciaal voor bedrijven die gevestigd zijn in Slowakije. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De informatie omvat voornamelijk: de identificatie- en contactgegevens van de beheerder, zijn of haar plaatsvervanger en eventueel andere verantwoordelijke personen, de doeleinden van de verwerking, de betrokken gegevenscategorieën, de ontvanger of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, informatie over de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land, de bewaartermijn van de persoonsgegevens, de bevoegde beheerders, de lijst van uw rechten, de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de bron van de verwerkende persoonsgegevens, informatie over het bestaan van de verwerking en de manier waarop geautomatiseerde besluitvorming en profilering toegepast worden.


Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens


Het recht van toegang geeft u de mogelijkheid om te weten of er gegevens over u worden verwerkt en zo ja, heeft u toegang tot informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers, de duur van de opslag van persoonsgegevens, alsmede het recht op informatie over uw rechten, over het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP), informatie over de bron van uw persoonsgegevens, informatie over het bestaan en de modaliteit van geautomatiseerde besluitvorming en profilering, informatie en garanties met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. U heeft het recht om kopieën van uw verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht op correctie
Verwerken we uw persoonlijke gegevens die niet meer actueel of accuraat zijn? Heeft u bijvoorbeeld uw adres veranderd? Laat het ons weten en we zullen uw persoonsgegevens corrigeren.
Recht op verwijdering van uw gegevens (recht om te worden vergeten)
In bepaalde door de wet aangegeven gevallen zijn we verplicht om uw persoonsgegevens naar aanleiding van uw aanvraag te verwijderen. Elk aanvraag wordt individueel beoordeeld, omdat Dedoles s.r.o. een legitiem belang of verplichting heeft om uw persoonsgegevens te bewaren.
Recht op beperking van de verwerking
Indien u wenst dat wij uw persoonlijke gegevens alleen op de door de wet beperkte wijze verwerken of indien u het gebruik van uw persoonlijke gegevens wenst te blokkeren.
Recht op draagbaarheid van uw persoonsgegevens
Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde partij, zullen wij deze doorgeven in een formaat dat overeenkomt met een gekozen organisatie, indien er geen wettelijke of andere significante belemmeringen zijn
Recht op bezwaar en de geautomatiseerde individuele beslissing
Indien u van mening bent of heeft ontdekt dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de bescherming van uw privacy of in strijd met de wetgeving verwerken, neem dan contact met ons op en vraag om uitleg of om verwijdering van de betreffende gegevens. U kunt ook gebruik maken van uw recht om direct bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Recht om een klacht in te dienen bij het Slowaakse Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt uw klachten betreffende de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de toezichthoudende autoriteit, het Autoriteit Persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek, dat gevestigd is op het volgende adres: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slowakije.
Waar kunt u uw rechten uitoefenen en moet u ervoor betalen?
U kunt uw rechten in het bedrijf uitoefenen
per e-mail aan: hallo@dedoles.nl of per post in de vorm van een schriftelijk verzoek aan het adres van de zetel van de onderneming of aan het correspondentieadres:
Dedoles, s.r.o., Za Konickom 14, Pezinok 90201. Slowakije
Alle informatie en opmerkingen over de rechten die u uitoefent, worden gratis verstrekt.
Wat is de reactietijd van het bedrijf?
Reacties en eventuele informatie over genomen maatregelen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, aan u verstrekt. Indien nodig kunnen we de termijn, vanwege de ingewikkeldheid van de verzoeken en de hoeveelheid ervan, met een maand verlengen. We zullen u op de hoogte stellen van de verlenging en de redenen daarvoor.
HOE KUNT U UW TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS INTREKKEN?
Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Daarom kunt u het op elk moment intrekken. Wilt u onze product- en serviceaanbiedingen alsook die van onze zakenpartners niet meer ontvangen? We vinden het spijtig, maar we respecteren uw beslissing.

Welke informatie moet bij de intrekking van de toestemming worden vermeld

■ Wie trekt de toestemming in. Geef uw volledige naam, postadres en geboortedatum op zodat we u kunnen identificeren.

■ Aan wie u de intrekking stuurt. U kunt het naar alle vestigingen sturen of als u offertes van bepaalde vestigingen wilt behouden, laat het ons dan weten.
■ Vermelding dat u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Als u alleen bepaalde aanbiedingen wilt ontvangen, geef dit dan aan, zodat we daarop kunnen reageren.
■ Uw handtekening

Hoe stuur ik de intrekking op?
■ Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden kan schriftelijk worden verzonden, zodat wij deze correct kunnen vastleggen. Vergeet niet de intrekking te ondertekenen.
■ Stuur een schriftelijke verklaring op het adres van de zetel of het correspondentieadres van de onderneming.