Bedreigde fauna en flora

Laten we ze helpen om te overleven!

We werken al lang samen met een natuurbeschermingsvereniging, die al meer dan 20 jaar praktische beschermingsmaatregelen uitvoert in gebieden van Natura 2000. Vooral rond de rivier de Donau herstelt ze wetlands en rivierarmen, uiterwaardenbossen, weiden en graslanden. In samenwerking met de organisatie ontstond onze collectie vrolijke sokken, die de aandacht vestigt op bedreigde diersoorten.

Een gemeenschappelijk kenmerk van de dieren in deze collectie is het feit dat hun aantallen in de natuur alarmerend afnemen. Ze zijn dus met uitsterven bedreigd of ze naderen zo'n status. Door de activiteiten van de mensen is er steeds minder ruimte voor deze dieren om in te leven. De weiden worden omgeploegd, de bossen gedecimeerd, en de moerassen uitgedroogd. Daarom zijn er steeds minder van deze soorten.

We willen ervoor zorgen dat deze soorten niet slechts de ontwerpen van onze sokken blijven. Daarom steunen we het herstel van wetlands, de bescherming van natuurlijke uiterwaardenbossen, zodat de natuur voldoende ruimte krijgt.

Hoe kan je bijdragen aan de bescherming van bedreigde diersoorten?

De beste manier om planten en dieren te beschermen is de omgeving waarin ze leven te verbeteren. Dat kan door:

  • gevarieerde bloembedden aan te planten - de diversiteit van de tuin en bloeiende bomen trekt bijen, vlinders en andere bestuivers aan,
  • meer gevoelige landbouw op het platteland - minder gebruik van bestrijdingsmiddelen kan bijdragen tot verbetering van de plaatselijke biodiversiteit,
  • gemengd maaien van gazons - insecten vinden hun plaats in de ongemaaide delen, die bij deze manier van maaien ongeveer 20 tot 40% van het gazonoppervlak beslaan,
  • het niet aanplanten van invasieve plantensoorten, die grotendeels ingrijpend zijn en het inheemse ecosysteem bedreigen,
  • of door milieu-organisaties te steunen die natuurlijke bossen beschermen en moerasgebieden herstellen. Dat kunnen ze doen dankzij de financiële en vrijwillige hulp van mensen.

Dit alles heeft invloed op het gevarieerde landschap, dat de sleutel is voor de verscheidenheid aan planten en dieren.

Meer over bedreigde soorten

De zwarte ooievaar is een mysterieuze bewoner van onze bossen en moerassen. Alleen de laatste twee paren van deze zeldzame soort broeden in de Donauweiden. Om te kunnen nestelen heeft hij stabiele, oude bomen en waterrijke gebieden in de buurt nodig met veel voedsel. Om hem te behouden is het dus nodig de wetlands te beschermen, en de oorspronkelijke bossen te herstellen.

De bijenorchis (ophrys apifera) heeft om te overleven weiden en graslanden nodig, die regelmatig gemaaid moeten worden en die vrij zijn van zaden. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze soort het doelwit van bijen. De bijenorchis geeft de voorkeur aan zonnige steppeweiden en goed verlichte struwelen.

De ijsvogel heeft geleidelijk zijn woonplek verloren en is zeldzaam geworden in de buurt van de rivier de Donau. Het is een kleine, prachtig gekleurde, turkoois-oranje vogel. Hij eet kleine visjes, die vanaf de uitkijkplaats gevangen worden - meestal vanaf een tak boven het water.

Blauwe vlinders zijn zeldzame soorten onder de vlinders die afhankelijk zijn van een bont landschap vol bloeiende planten. Ze hebben voor hun leven en ontwikkeling heel specifieke omstandigheden nodig, niet alleen onderhouden weiden en voedselplanten, maar ook mierenhopen. Zo'n afwisselend landschap wordt het best bereikt door grazende dieren.

De grondeekhoorn houdt van het leven op de grond. Voor deze eekhoorn is het ideaal als de weiden door grazende dieren onderhouden worden. Grondeekhoorns waren eens een wijdverspreide soort, en hun kolonies telden enkele honderdduizenden exemplaren. Maar alles is veranderd door de intensivering van de landbouw en het omploegen van graslanden.

De bijenetervogel heeft een geschikte nestplaats en een insectenrijk landschap nodig. Maar met de huidige stand van de landbouw, de verminderde begrazing en de veranderingen in de rivierdynamiek, is dit landschap tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk te vinden.

De zwaluwstaartvlinder heeft een gebied nodig waar veel voedsel voorhanden is, zoals bloeiende weiden, bossen, natuurlijke tuinen en landbouwgrond die niet met bestrijdingsmiddelen behandeld is. Alleen daar kunnen ze gelukkig vliegen.


Hoe Dedoles helpt

Dankzij je aankopen en bijdragen in de vorm van Dedoles Change kunnen we projecten steunen die gericht zijn op milieubescherming, onderwijs, de strijd tegen de klimaatcrisis of mensen met een handicap en sociaal achtergestelde groepen helpen. Lees meer over onze activiteiten.