Dedoles plant een bos 2020


Bossen zijn uiterst belangrijk als het gaat om het vertragen van de klimaatverandering, die wordt veroorzaakt door de hoge concentratie CO2 in de atmosfeer. Een volwassen boom kan in een jaar tijd tot 22 kg CO2 uit de atmosfeer absorberen.


Daarom ondersteunt Dedoles de bescherming en de aanplant van bossen.  

Je helpt ons en wij bedanken je daarvoor!


Dit jaar hebben we gesteund

Het project om 28.000 inheemse boomsoorten te planten in het gebied van uiterwaardenbossen langs de Donau in samenwerking met de vereniging BROZ en Pisztráng KörUITERWAARDENBOSSEN EN DE ROL IN DE ABSORPTIE VAN CO2

Uiterwaardenbossen zijn bossen die grenzen aan rivieren. Ze hebben een veel betere efficiëntie en een hoger vermogen om CO2 te absorberen en op te slaan vanwege de dynamiek van de rivier. De flora en de bodem in uiterwaardenbossen hebben twee keer zoveel koolstofreserves als bossen op grotere hoogte. Dankzij regelmatige overstromingen wordt de bodem van het uiterwaardenbos voortdurend vernieuwd, waardoor deze bossen in feite veranderen in CO2 stofzuigers. Een hectare uiterwaardenbos kan tot 354 ton CO2absorberen.


PROJECTGEBIED: DONAUDELTA

De Donau-uiterwaardenbossen zijn een van de rijkste ecosystemen met een enorme biodiversiteit. In het verleden was de Donaudelta een van de grootste en meest diverse waterrijke gebieden in Midden-Europa. Grote delen van dit gebied zijn negatief beïnvloed door reguleringsmaatregelen, de aanleg van waterleidingbedrijven en slecht bosbeheer. Dit heeft ook geleid tot een sterke afname van de populatie van inheemse vogelsoorten in dit gebied en tot een afname van het aantal verschillende soorten vissen en amfibieën.AANPLANT VAN INHEEMSE BOOMSOORTEN IN DE BOSSEN VAN DE UITERWAARDEN VAN DE DONAU.

De aanplant van inheemse boomsoorten in de uiterwaarden is van groot belang, vooral omdat de uiterwaarden rond de Donau voortdurend veranderen door de bosbouw. Bij dergelijke bosbouwkundige ingrepen werden voornamelijk uitheemse, snelgroeiende populierenklonen geplant.

De inheemse soorten populieren hebben een veel groter vermogen om zich op natuurlijke wijze te verjongen en ze leven langer, waardoor ze een geschikt leefgebied voor vogels (vogels met een holtenest) vormen. De karakteristieke boomsoorten in dit type bos zijn voornamelijk populieren en wilgen, maar er worden ook eiken, wilde appels en peren geplant.Door de maatregelen in verband met de coronavirus konden we dit najaar niet actief deelnemen aan de aanplant van de bomen. We hopen dat we in het voorjaar kunnen meedoen als onze collega's weer mogen helpen met de boombeplanting. 😊


Meer informatie vind je HIER