Sock Challenge 2022

Het thema van de Sock Challenge 2022, aangekondigd door de wereldorganisatie Down Syndrome International, is "What inclusion means", dus "Wat betekent inclusie".

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) roept op tot volledige en daadwerkelijke participatie en integratie van personen met een handicap in de samenleving. Toch worden mensen met het syndroom van Down nog steeds geconfronteerd met een aantal obstakels en vooroordelen.


Inclusief onderwijs ondersteunt de diversiteit van leerlingen, die leren toleranter te zijn voor elkaar. Het helpt vooroordelen en barrières af te breken en stelt mensen met een handicap, ook die met het Downsyndroom, in staat levenslange vriendschappen aan te gaan.


Sport is de beste manier om inclusie te bevorderen, want ze helpen ons de uniciteit van ieder van ons waar te nemen. Veel getalenteerde en succesvolle atleten met het Downsyndroom bewijzen dat hun handicap geen belemmering hoeft te zijn voor succes.


Inclusieve werkgelegenheid

Mensen met het Downsyndroom zouden ook graag willen werken, maar die kans krijgen ze niet altijd - en dat is een vergissing! Iedereen moet de kans krijgen om te werken, al is het maar voor een paar uur. De prestaties van een werknemer met een handicap zullen waarschijnlijk niet op het niveau van andere werknemers liggen, en daar moeten de werkgevers rekening mee houden. Mensen met het Downsyndroom behoren echter tot de meest oprechte en loyale werknemers, en hun positieve invloed op het team is veel waardevoller.